top of page

Kutsal Ses ve Kakao Seremonisi

IMG_7476_edited.jpg

Ses ve Kakaonun açtığı kutsal ve güvenli alanda, ses bizi zaman ve mekanın dışına taşıyarak zihnimizi sakinleştirir hatta sessizleştirir, ki bu içsesimizi duymamız ve buluşmamız için çok kıymetli bir alandır. Kadim kakao bitkisi de özellikle yumuşak ve şefkatli bir şekilde artık bize hizmet etmeyen inançların, düşünce ve duygu kalıplarının sebep olduğu tıkanıklıkları çok derinlerde bilinçaltındakilere de ulaşarak bırakmak, kendimize ve başkalarına şefkat göstermek ve affetmek konusunda yardımcı olur. Her yaşayan canlının bir ruhu vardır; kakao bitkisinin ruhu da bir sonraki adımı atmak için bize rehberlik eder.

Kakao psikoaktif bir bitki değildir, bu sebeple bilinç kaybedilmez, beden dışında deneyimlenmez.

Alanınızı şefkatle, yumuşakça tutarken, ses ve kakao, bırakmak ihtiyacında olduğunuz, niyetinizle ilgili bilmeniz gereken ne, bu konularda rehberlik almak için tekrar iç rehberliğinizle derin bir bağlantı kurmanızı sağlayarak cevaplar almanızı sağlar; duyulmayanlar duyulur, görülmeyenler görünür, hissedilmeyenler hissedilir olur.

Her seremoni ve deneyim kişiye özgü ve biriciktir.

bottom of page