top of page

Sesle Şifa Nedir?

Evrende her şey titreşim halindedir. Vücudumuzda, organlarımızın her birinin farklı frekansları vardır ve bir araya gelerek benzersiz bir orkestra yaratırlar.

​​Gündelik hayatımızdaki birçok şey, stres, beslenme sistemimiz, düşünce şeklimiz ve kalıplarımız, doğadan kopuk yaşamamız, zamanla titreşimimizin bozulmasına, dolayısıyla da hastalıkların meydana gelmesine sebep olur. Sesle şifa işte bu orjinal titreşmini kaybetmiş vücudumuzu yeniden akord edip, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal alanlarımızı şifalandırarak sağlığına kavuşturmayı sağlar. (Uzun süre çalınan bir piyanonun akordunun bozulduğu ve bir akordör tarafından akord edildiği gibi.)

Sesle şifa seansı süresince uygulanan titreşimler, orjinal titreşimini kaybetmiş vücudumuzu, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerde dengelemeyi ve uyumlamayı amaçlar. (Entrainment: beyin dalgalarının maruz kaldığı frekanslara uyumlanması).  Normalde günlük yaşamımızda Beta beyin dalgası ritmindeyiz. Sesin, beyin dalgalarını, nabzı, solunum hızını ve titreşimini değiştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ses terapisi sırasında, frekanslar vücudu her seviyede tarar, zihninizi sessizliğe davet eder ve beyin dalgalarını Alfa (derinlemesine rahatlama, hafif meditatif haldeyken ulaşılan dalga boyu), Teta (derin meditasyon halindeyken biliçaltı zihne ulaşılan dalga boyu) ve hatta Delta (derin uyku, bilinçdışı zihin, kollektif bilinç) seviyesine yavaşlatır. Bu dalga değişimleri de bilincimizde değişiklikler yaratır.

 

Nöro-bilim insanlarına göre sesle terapi ve entrainmentla sağlanan bu etki, vücüdumuzdaki faydalı hormonların salınım seviyelerini olumlu yönde değiştirir ve yükseltir, vücudumuzun kendi kendini iyileştirme gücünü açığa çıkarıp, aktive ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan çalışmalar, beynin Alfa durumundayken melatonin, dopamin, beta-endorfin salınımını arttırdığını göstermektedir. Bu sebeple, Sesle Şifa Terapisi (Sound Healing), zamanımızın en etkin, hızlı, kalıcı, dönüştürücü şifa yöntemi, hatta geleceğin tedavi sistemi olarak gösterilmektedir.  

 

1988'de New York Times şunları söyledi: “Ses, moleküler yapıyı oluşturabilen, bozan veya yeniden düzenleyen göz kamaştırıcı yeni bir araca dönüştü ”

Müzik yüzyıllar boyunca dini törenlerde, şaman ritüellerinde, kutlamalarda vb. kullanılmaktadır. Eski kültürlerde beyin dalgalarını ses ve ritm tekrarı ile uyumlarlarmış. Düzenli tekrar eden ritmik sesin son derece güçlü şifa etkisi ve ruhsal faydaları vardır. Avustralya Aborijinleri ve Kızılderililerin davul çalarken tekrarlayan ritmleri, Şamanlar, Moğolların gırtlak şarkıcılığı, Tibet rahiplerinin uyguladığı harmonik söyleme stili, iyileşme, bilinç halini değiştirme ve ruhsal büyüme için beyini uyararak belirli beyin dalga boyuna getirmeyi sağlamıştır.

Bilinçli bir şekilde sesle çalıştığımızda, kendi titreşimimizi de dönüştürmeye başlarız. Bedensel, duygusal,zihinsel, ruhsal sağlık, denge ve dönüşüm sağlamak için bu titreşimsel değişimi yaratmanın en temel unsuru, niyetimize odaklanarak, sesi kullanmaktır:

Frekans + Niyet = İyileşme


Frekans, maddeye özelliğini ve benzersizliğini verir.

Bu nedenle, en özel ve eşsiz şifa aracı kendi sesimizdir.

bottom of page